• header
  • header
  • Gen AI
  • PENGEMBANGAN SARPRAS
  • PPDB 2024 - 2025

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024/2025 DIBUKA TANGGAL 01 JANUARI 2024

Pilih Data   
Cari Nama     


NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
20100701002014
RIRIN DIYAH SETYANINGSIH, S.Si GURU KELAS
2
20150701001044
IMAM MUADZIN, S. Pd GURU KELASGURU EKSTRA MELUKIS
3
20100701002012
NURLAILATUL QOMARIYAH, S.Pd.I GURU KELAS
4
20141216002038
Nur Kholifah, S. Pd. I Guru Al Qur
5
20080701002008
Umi Barokah, S. Pd. I Guru mapel
6
20070601002004
IBNU HAJENG PEGRIWINASIH, S.Pd Guru Kelas
7
20170102002050
Bana Betinangima, S. Pd Guru Kelas
8
20120917002025
Mifta Nurul Auliya, S. Pd. I Guru Kelas
9
20160718001047
Satwika Fajar Argiono, S. Pi Guru Al Qur'an
10
20170701002054
Ni'mah Ma'furoh, S Si Guru Kelas
11
20170724002055
Ida Nurjannah, S. Psi Guru Mapel
12
20170724002056
Amalia, S. Pd. I Guru Kelas
13
20170803002057
Fathonatul Munawaroh, S. Pd. Guru Kelas
14
20180716002060
Nur Atikah Pratwiwi, S. Pd Guru Mapel
15
20180816002062
Fina Idamatul Chusna Guru Al Qur'an
16
20180816001063
Beni Bachresyi Guru Al Qur'an
17
Nadhifah Sekar Tanjung, S.Hum Al Quran
18
Erwhin Asrizal S.IP PJOKWaka kesiswaan
19
Fithrotun Nafisah, S.Pd.
20
20200101002068
Ni'matul Khoeriyah, S.Sos Al Quran